Wonen en leefomgeving

Wonen

Woonloket, woonkwaliteit, huren & verhuren, premies, betaalbaar en sociaal wonen

Lees meer

Bouwen en verbouwen

Aanvraagformulieren, omgevingsvergunning, bouw- en sloopafval, riool en septische put

Lees meer

Mobiliteit, wegen en infrastructuur

Sneeuw- en ijzelbestrijding, openbare verlichting, bermen, riolering, wegenwerken, kerkhoven, signalisatie

Lees meer

Duurzaamheid

Korte keten Zwalm, duurzame helden, groepsaankopen

Lees meer

Afval en containerpark

Afval en DIFTAR, containerpark, ophaling aan huis?, afval vermijden, sluikstort en zwerfvuil

Lees meer

Milieu en natuur

Vergunningen, boom en bos, bodem, dieren, vuurwerk, geluidsnormen, meldpunt milieuklachten

Lees meer

Ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen

Ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, woonuitbreidingsgebied "Decoenestraat" Munkzwalm

Lees meer

Politie en veiligheid

Lokale politiezone, wijkcommissariaat, politiereglementen, buurtinformatienetwerk

Lees meer

Subsidiewijzer gemeente Zwalm

Een handig overzicht van alle gemeentelijke subsidies en premies voor inwoners en verenigingen.

Lees meer
 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory