Sitemap

Navigatie (onder)
Skip Navigation Links.
Navigatie (hoofd)
Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Collapse Leven en welzijnLeven en welzijn
Collapse BurgerzakenBurgerzaken
Collapse IdentiteitIdentiteit
Elektronische identiteitskaart voor + 12 jarigen (eID - enkel voor Belgen)
Elektronische identiteitskaart voor -12 jarigen (Kids-ID - enkel voor Belgen)
Voorlopige identiteitskaart voor +12 jarigen (enkel Belgen)
Voorlopige identiteitskaart voor -12 jarigen (enkel Belgen)
Identiteitskaart -verlies of diefstal
Identiteitskaart - gebruik en certificaten installeren
Rijksregisternummer
Mijn digitale sleutels - aanmelden bij de onlinediensten van de overheid
Mijn dossier
Gemeentelijke bevolkingsregisters en de privacy
Collapse Geboorte en adoptieGeboorte en adoptie
Geboorteaangifte
Geboorte - bijkomende praktische regelingen
Familienaam - toekenning en wijziging
Voornaam - toekenning en wijziging
Aangifte van een doodgeboren kind
Adoptie
Registratie poliovaccinatie
Vaststelling van de afstamming
Gemeentelijke waardebonnen voor jubilarissen, geboortes en viering 100-jarigen
Erkenning van een kind
Genderidentiteit
Collapse RijbewijzenRijbewijzen
Voorlopig rijbewijs
Belgisch rijbewijs
Internationaal rijbewijs
Wat te doen bij verlies, vernietiging of beschadiging van rijbewijs
Collapse Samenwonen en trouwenSamenwonen en trouwen
Wettelijk samenwonen
Huwelijk - voltrekking en ceremonie
Huwelijksaangifte
Schijnhuwelijk /schijn-wettelijke samenwoonst
Echtscheiding
Huldiging huwelijksjubilea / honderd- en meerjarigen
Gemeentelijke waardebonnen voor jubilarissen, geboortes en viering 100-jarigen
Verhuizen - Adres
Collapse ReizenReizen
Reispas of internationaal paspoort
Tweede reispas
Reizen met minderjarigen
Reistoelating voor minderjarigen
Ambassades en consulaten
Collapse OverlijdenOverlijden
Overlijdensaangifte
Teraardebestelling: begraving - crematie - concessies
Laatste wilsbeschikking: de keuze voor crematie of begraving
Wilsverklaring tot euthanasie
De Zwalmse begraafplaatsen/ begraafplaatsenreglement
Gemeentelijke toelage bij overlijden van een oudstrijder
Donatie menselijk lichaamsmateriaal na overlijden
Afstand lichaam aan de wetenschap
Collapse Niet-BelgenNiet-Belgen
Reizen als niet-Belg
Verblijf en inschrijving
Nationaliteit
Uittreksels uit het strafregister
Collapse Uittreksels en afschriften – allerleiUittreksels en afschriften – allerlei
Personenlijsten en statistieken
Genealogische opzoekingen en stamboomonderzoek
Leger - militiegetuigschriften
Wettiging handtekening
Eensluidend verklaren van afschriften
Opzoekingen – adressen en uittreksels door derden
Deeltijds werkloos
Verkiezingen
Collapse Kinderen & oudersKinderen & ouders
Collapse Huis van het kindHuis van het kind
Huis van het Kind Oudenaarde
Huis van het Kind Zottegem
Loket Zwalm
Collapse KinderopvangKinderopvang
Opvang.Vlaanderen
Zelfstandige kinderdagverblijven
Zelfstandige onthaalouders
Diensten voor onthaalouders
Buitenschoolse kinderopvang
Opvang zieke kinderen, kinderen met een beperking
Babysitdiensten
Lokaal Overleg Kinderopvang
Erkenning Zwalms kinderopvang initiatief
Attest inkomenstarief
Kind & Gezin
Onderwijs
Pleegouder of gastgezin worden?
AWEL (opvoedingstelefoon)
Collapse OnderwijsOnderwijs
Collapse Onderwijs kleuters, kinderen en jongerenOnderwijs kleuters, kinderen en jongeren
Waar kan je naar school in Zwalm?
Voor ouders van kleuters die starten met school
Onderwijskiezer
Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
Zorg voor kinderen en ouders
Studietoelage of schooltoelage - Groeipakket
Schooltoelages, schooltoeslag en studietoelage
Studeerruimte
Cultuuraanbod voor de scholen
Techniekacademie
Collapse VolwassenonderwijsVolwassenonderwijs
Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Collapse Zorg en gezondheidZorg en gezondheid
Collapse Coronavirus - Covid19Coronavirus - Covid19
Zwalmparel en GC De Munk
open en aangepaste dienstverlening
afval
vrije tijd
handelszaken & recreatieve zaken
erediensten en ceremonies
FAQ Coronavirus
Vaccinatiecentrum De Qubus
Collapse Mentale gezondheidMentale gezondheid
Zie je het niet zitten?
Centrum voor geestelijke gezondheidszorg
Psychologen en psychotherapeuten
Collapse MantelzorgMantelzorg
Mantelzorgpremie Zwalm
Eerstelijnszone (ELZ) Vlaamse Ardennen
Collapse Hulp- en wachtdienstenHulp- en wachtdiensten
Apothekers
Brandweer
Dierenartsen
Huisartsen
Medische verzorging
Sociale correctie medisch afval
Collapse Warme dagenWarme dagen
Tips bij warm weer
Zorg voor elkaar
Hou je huis koel
Bloed of plasma geven
Aanvraag parkeerkaart voor personen met een handicap
Uitleendienst medisch hulpmateriaal
Collapse Sociale dienstverleningSociale dienstverlening
Collapse Budget & schuldhulpverleningBudget & schuldhulpverlening
Budgetbeheer en budgetbegeleiding
Schuldbemiddeling
Collectieve schuldenregeling
Collapse Financiële hulpFinanciële hulp
Leefloon (recht op maatschappelijke integratie)
Verwarmingstoelage
Mantelzorgpremie
Sociaal telefoontarief
Collapse HuisvestingHuisvesting
Budgetmeter
Sociale huisvesting
Huurwaarborg
Verwarmingstoelage
Renteloze lening stookolie
Energiescan aanvragen
Tussenkomst tuinonderhoud
Collapse ZorgZorg
Minder Mobielen Centrale
Hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een beperking
Aanvraag integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
Sociale correcties voor medisch afval
Collapse Zorg voor kinderen en oudersZorg voor kinderen en ouders
Centrum voor Kinderzorg en gezinsondersteuning
Ontwikkeling en revalidatie
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
Collapse Betaalbare vrije tijdBetaalbare vrije tijd
Vrijetijdspas
Gebruik en huur laptop
Juridisch advies
Rechtenverkenner
Collapse Kinderarmoede Kinderarmoede
Gebruik en huur laptop
Welzijnsschakels
Collapse Werken en ondernemenWerken en ondernemen
Collapse Voor ondernemersVoor ondernemers
Vergunningen en toelatingen
Standplaatsen
Verplichte wekelijkse rustdag - afwijkingen
Compensatiefonds lokale handelaars bij wegenwerken
Zelfstandigen in moeilijkheden
Info voor starters
Collapse Tewerkstelling en pensioenTewerkstelling en pensioen
Wijkwerken Vlaamse Ardennen - afdeling Zwalm
Werkwinkel / dienstencheques
Deeltijds werkloos
Pensioenaanvragen
Vacatures bij gemeente en OCMW Zwalm
Vrijwilligerswerk
Collapse Landbouw en veehouderijLandbouw en veehouderij
Vaststelling schade aan teelten
Slachtbewijs
Veldkanon
Gemeentelijke subsidies
Milieuvergunning klasse 1,2 (milieuvergunning) of klasse 3 (milieumelding) nodig?
Collapse Gemeentelijke ondersteuningGemeentelijke ondersteuning
Registreer je in onze Zwalm-app
Collapse Koop lokaalKoop lokaal
Handelsgids
Korte keten Zwalm
Collapse 60-plussers60-plussers
Collapse Actieve seniorenActieve senioren
Seniorensport
Activiteiten Seniorenadviesraad
Levenslang en aangepast wonen
Seniorenrestaurant
Sociaal telefoontarief
Seniorenadviesraad Zwalm
Collapse Hulpbehoevende seniorenHulpbehoevende senioren
Vervoerdienst Minder Mobielen Centrale
Rustoorden / serviceflats
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
Tussenkomst maaltijd-aan-huis
Collapse Wonen en leefomgevingWonen en leefomgeving
Collapse WonenWonen
Woonloket
Huren & verhuren
Collapse Woonkwaliteit Woonkwaliteit
Conformiteitsattest
Onbewoonbaar en/of ongeschiktheid
Leegstand
Premies
Betaalbaar en sociaal wonen
Collapse Duurzaam wonenDuurzaam wonen
Groepsaankopen
Renovatieadvies aan huis
Energiescan Energiesnoeiers
Collapse Bouwen en verbouwenBouwen en verbouwen
Bouw- of renovatieadvies
Collapse VergunningenVergunningen
Goed voorbereid naar een omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Stedenbouwkundige inlichtingen
Stedenbouwkundig attest
Melding werken aan niet-beschermde constructie in een beschermd stads- of dorpsgezicht
Melding zorgwonen
Wel of geen vergunning?
Planologisch attest
Milieuvergunning
Bekendmakingen omgevingsvergunningen
Dossiertaks omgevingsvergunning
Rooilijnen
Aanvraag signalisatie
Collapse Water, riool en septische putWater, riool en septische put
Grondwaterwinning
Aanvraag rioolaansluiting
Lozen afvalwater in de openbare riolering
Gratis analyse putwater
Plaatsing septische put
Aanvraag drinkwateraansluiting - FARYS
Gemeentelijke subsidie inzake hemelwaterput/infiltratievoorzieningen
Nuttige telefoonnummers nutsmaatschappijen
Collapse Energie en energieprestatieEnergie en energieprestatie
Is je woning aansluitbaar op het aardgas- of elektriciteitsnet?
Energieprestatie- eisen in nieuwbouwwoningen
Duurzaam bouwen met gratis bouwadvies/ renovatieadvies
Duurzaam bouwen en wonen is meer dan zonnepanelen alleen
Energiescan aanvragen
Energiehuis
Collapse Premies en subsidiesPremies en subsidies
Gemeente Zwalm
Andere premies en subsidies
Collapse Verhuizen/adresVerhuizen/adres
Adreswijziging
Onthaal nieuwe inwoners
Verhuizen naar het buitenland
Verhuis van een minderjarige
Referentieadres
Vertrek uit Zwalm
Melding tijdelijke afwezigheid
Activeren en blokkeren afvalcontainer
Aangifteformulier tweede verblijf
Gecoro
Bouw- en sloopafval
Plannen inkijken
Collapse Mobiliteit, wegen en infrastructuurMobiliteit, wegen en infrastructuur
Collapse MobiliteitMobiliteit
Sneeuw- en ijzelbestrijding
Openbare verlichting
Openbaar vervoer
Tijdelijke politiereglementen en wegomleidingen
Trage wegen
Wegcode
Mobiliteitsplan
Autodelen
Verkeerscommissie
Collapse InfrastructuurInfrastructuur
Begraafplaatsen
Nutsmaatschappijen
Collapse WegenWegen
Werken aan openbare wegen
Inname openbaar domein bij werken (signalisatie)
Hou het voetpad net en onkruidvrij
Overwas
Beheer van de bermen
Openbare riolering
Verplaatsing buurtwegen
Waterlopen
Collapse DuurzaamheidDuurzaamheid
Duurzaam wonen
Duurzame helden
#duurzaamzwalm
Meerdoeners
Collapse Lokaal mondiaal beleidLokaal mondiaal beleid
11.11.11
Korte keten
Collapse Afval en containerparkAfval en containerpark
Collapse Afval en DIFTARAfval en DIFTAR
DIFTAR
Afvalkalender
Glasbollen
Kledingcontainers
PMD- en luierzakken
Asbest in of om je huis? Wat nu?
Afval bij activiteiten van verenigingen
Wat met bouw en sloopafval?
Tarieven en factuur
Reglement inzamelen afval
Sociale correctie voor medisch afval
Collapse ContainerparkContainerpark
Wat is gratis, wat betalend?
Waarmee kan ik in het park terecht?
Waarmee kan ik niet in het park terecht?
Openingsuren, adres & plan
Collapse Ophaling aan huisOphaling aan huis
Wie haalt in Zwalm het huisvuil op (I.Vl.A.)?
Wat wordt wanneer opgehaald?
Wil je een ophaling aan huis op afroep van grof of snoeihout?
Collapse Afval vermijdenAfval vermijden
Anti-reclamestickers en Robinsonlijst
Composteren
Compostvat of compostbak kopen?
Waarmee kan je terecht in de Kringwinkel?
Collapse Sluikstort, zwerfvuil en de mooimakersSluikstort, zwerfvuil en de mooimakers
Belasting op sluikstort
Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
Gemeentelijke subsidie voor het opruimen van zwerfvuil met je vereniging
Gemeentelijke zwerfvuilactie
Zwerfvuilacties en vrijwilligers
Mooimakers
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
Collapse Milieu en natuurMilieu en natuur
Collapse VergunningenVergunningen
Vergunning opslag gas, stookolie, mazout in tanks
Vergunning afvalwater
Vergunning voor het bebossen in agrarisch gebied
Vergunning voor het kappen van een boom of bos
Omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen
Omgevingsvergunning (milieu en stedenbouw)
Erkenningscertificaat voor een honden- of kattenkwekerij, een dierenasiel, dierenpension of dierenhandelszaak
Overname hinderlijke inrichting
Collapse Vuurwerk en vuur makenVuurwerk en vuur maken
Aanvraag tot houden van kampvuur en afsteken van vuurwerk
Vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode
Vuurtje stoken, kan dat?
Collapse BodemBodem
Bodemattest aanvragen
Een plotse bodemverontreiniging vaststellen
Bodemonderzoek
Collapse DierenDieren
Dierenartsen in jouw buurt?
Erkenningscertificaat voor een honden- of kattenkwekerij, een dierenasiel, dierenpension of dierenhandelszaak
Bijen en bijvriendelijke omgeving
Jacht en jachtseizoen
Kat vermist? Wat nu?
Meldpunt zwerfkatten
Help je mee padden overzetten?
Rattenbestrijding
Een vos in je kippenhok?
Dierenwelzijn: verwaarloosde of mishandelde dieren
Dood dier begraven
Huisdierstickers
Vleermuizenkolonies gezocht
Neospora
Zwaluwnesten
Wespennesten
Collapse Klimaatgezond Zwalm - KlimaatplanKlimaatgezond Zwalm - Klimaatplan
Naar een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen / Klimaatplan Zwalm
Hoe kan jij nu al klimaatgezond leven?
Collapse Geluidsnormen bij evenementenGeluidsnormen bij evenementen
Wat zijn de geluidsnormen?
Aanvraag afwijking geluidsnormen
Meldpunt milieuklachten (geluid, geur, sluikstort)
Milieuraad Zwalm
Collapse Boom en bosBoom en bos
Geboortebos - Geboorteboom
Vergunning voor het bebossen in agrarisch gebied
Vergunning voor het kappen van een boom of bos
Omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen
Gediversifieerd groenbeheer
Tuinrangers
Overwas
Collapse Ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannenRuimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen
Collapse Ruimtelijke structuurplannenRuimtelijke structuurplannen
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Provinciaal ruimtelijk structuurplan
Gewestelijk ruimtelijk structuurplan
Collapse Ruimtelijke uitvoeringsplannenRuimtelijke uitvoeringsplannen
Gemeentelijke uitvoeringsplannen
Provinciale uitvoeringsplannen
Gewestelijke uitvoeringsplannen
Woonuitbreidingsgebied "Decoenestraat" Munkzwalm
Collapse Politie en veiligheidPolitie en veiligheid
Contacteer de lokale politiezone Brakel
GAS-reglement
Buurtinformatienetwerken
Politiereglementen
Collapse Subsidiewijzer gemeente ZwalmSubsidiewijzer gemeente Zwalm
Gemeentelijke subsidie inzake hemelwaterput/infiltratievoorzieningen
Gemeentelijke subsidie scheiding hemelwater en afvalwater op private eigendom bij werken aan riolering - afkoppelen
Gemeentelijke subsidie voor het inzaaien van groenbedekkers
Gemeentelijke subsidie voor het opruimen van zwerfvuil met je vereniging
Gemeentelijke subsidie voor aanleg en onderhoud van Kleine LandschapsElementen (=KLE's)
Gemeentelijke subsidie voor het gebruik van herbruikbare luiers
Gemeentelijke subsidies socio-culturele verenigingen cultuurraad Zwalm
Gemeentelijke subsidies voor buurtcomités
Gemeentelijke subsidsies voor erkende jeugdwerkinitiatieven
Gemeentelijke subsidies voor kadervorming jeugdwerk
Gemeentelijke subsidies voor nieuwe jeugdwerkinitiatieven
Gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen
Gemeentelijke subsidies voor kinder- of jeugdprojecten
Gemeentelijke subsidies voor kampvervoer
Gemeentelijke toelage bij overlijden van een oudstrijder
Gemeentelijke waardebonnen voor jubilarissen, geboortes en viering 100-jarigen
Mantelzorgpremie
Gemeentelijke subsidies Noord-Zuid
Sociale correctie voor medisch afval
Gemeentelijke subsidies bestrijding armoede
Gemeentelijke subsidies voor cultuureducatie-vorming
Gemeentelijke subsidie scholen voor preventie, natuur en technologie
Gemeentelijke subsidie voor het in stand houden zwaluwnesten
Gemeentelijke subsidie aankoop natuurgebieden
Collapse Vrije TijdVrije Tijd
Collapse CultuurCultuur
Collapse CultuuraanbodCultuuraanbod
Zwalm Kluistert
Avondmarkt
Het Bankje
Poëzieroute
Regionale samenwerking
Cultuurraad Zwalm
Collapse Gemeentelijke socio-culturele subsidiesGemeentelijke socio-culturele subsidies
Erkenningsreglement verenigingen
Coronasteun voor erkende verenigingen
Gemeentelijke subsidies socio-culturele verenigingen cultuurraad Zwalm
Gemeentelijke subsidies voor cultuureducatie - vorming
Gemeentelijke subsidies voor buurtcomité's
Zwalmgames
Collapse Betaalbare vrije tijd en vrijetijdspasBetaalbare vrije tijd en vrijetijdspas
Vrijetijdspas
Tussenkomst voor verenigingen die korting vrijetijdspas willen aanbieden
Socio-culturele infrastructuur
Amateurkunsten
Collapse ErfgoedErfgoed
Erfgoedbank
Heemkundekring De Zwalm
Collapse Activiteiten & tradities Activiteiten & tradities
Paardenommegang Rozebeke
Collapse Historiek en weetjesHistoriek en weetjes
Zwalm - een korte historiek
Opzoekingen in de bevolkingsstatistieken
Zusterstad Schwalmstadt
Collapse Bibliotheek Bibliotheek
Veelgestelde vragen
Bib Zwalm: meer dan alleen boeken
Collapse Jouw Zwalmse bibliotheek onlineJouw Zwalmse bibliotheek online
Catalogus
Aanwinsten
Reserveren, online verlengen, suggesties doen, ... via Mijn Bibliotheek
Internet en pc gebruiken in de Bib
Activiteiten
Sluitingsdagen
Privacyverklaringen
Betalen met Payconiq
Collapse Kinderen en jongerenKinderen en jongeren
Collapse Algemeen aanbodAlgemeen aanbod
Sint Feest
Dag van de Jeugdbeweging
Sportinitiaties
Kunstendag voor kinderen
Techniekacademie 5e en 6e leerjaar
Studeerruimte Blokhok Zwalm
Fuifdraaiboek
Uit met Vlieg
Collapse VakantieaanbodVakantieaanbod
Speelpleinwerking
Sportkampen
Vakantiekampen mutualiteiten
Andere vakantie initiatieven in Zwalm
Vakantiebrochure 2021
Collapse Buiten spelenBuiten spelen
Sport- en spelkoffer
Wordt jouw straat een speelstraat tijdens de zomervakantie?
Openspelendag
Schattenzoektocht van Vlieg
Buitenspeeldag
Collapse Betaalbare vrije tijd en vrijetijdspasBetaalbare vrije tijd en vrijetijdspas
Vrijetijdspas
Collapse Gemeentelijke subsidies voor jeugdwerkGemeentelijke subsidies voor jeugdwerk
Erkenningsreglement verenigingen
Coronasteun voor erkende verenigingen
Gemeentelijke subsidies voor erkende jeugdwerkinitiatieven
Gemeentelijke subsidies voor kadervorming jeugdwerk
Gemeentelijke subsidies voor nieuwe jeugdwerkinitiatieven
Gemeentelijke subsidies voor kinder- of jeugdprojecten
Gemeentelijke subsidies voor kampvervoer
Collapse Jeugdraad Zwalm Jeugdraad Zwalm
Jeugdraad organiseert EHBO cursus voor jeugdleiders
Collapse SportSport
Collapse SportaanbodSportaanbod
Kinderen
Volwassenen
Senioren
Sportclubs en sportverenigingen in Zwalm
Zeker sporten (sportverzekering)
Bewegen op verwijzing
Routes
Collapse SportaccommodatieSportaccommodatie
Sporthal
Sport- en recreatiesite
Sportraad Zwalm
Gemeentelijke sportsubsidies
Burensportdienst
Collapse Betaalbare vrije tijd en vrijetijdspasBetaalbare vrije tijd en vrijetijdspas
Vrijetijdspas
Tussenkomst voor verenigingen die korting vrijetijdspas willen aanbieden
Collapse Zelf een evenement organiseren?Zelf een evenement organiseren?
Collapse Nuttige tips voor elke organisatorNuttige tips voor elke organisator
Sabam en billijke vergoeding
Informatie en regelgeving geluidsnormen
Verzekeringen
EHBO
Informeer de buurt
UiT-databank
Fuifdraaiboek
Collapse Locatie hurenLocatie huren
Feestzaal De Zwalmparel
GC De Munk
Kerkgebouwen - Kapel Wijlegem
Niet-gemeentelijke socio-culturele infrastructuur
Collapse Materiaal hurenMateriaal huren
Gemeentelijke uitleendienst
Gemeentelijke afvalcontainers
Provinciale uitleendienst
Collapse VerkeersimpactVerkeersimpact
Wijziging verkeersituatie (straat afzetten, parkeerverbod)
Plaatsen van bewegwijzering of publiciteitsborden langs gemeentewegen
Collapse Aanvragen indienenAanvragen indienen
Algemeen aanvraagformulier voor evenementen
Aanvraag afwijking geluid
Aanvraag houden kampvuur / vuurwerk
Drankvergunning
Aanvraag standplaats
Subsidie buurtcomité
Collapse VrijwilligersVrijwilligers
Vrijwilligerswerking en -verzekering
Vrijwilligers als bewakingsagent
UiT in Zwalm
Op zoek naar een vereniging in Zwalm?
Collapse Goesting in vrijwilligerswerk?Goesting in vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk voor gemeente Zwalm?
Vrijwilligerswerk - Alle info over jouw rechten en plichten
Vrijwilligersfeest
Collapse Zwalm bezoekenZwalm bezoeken
Streekpunt Zwalm
Collapse Alle bezienswaardighedenAlle bezienswaardigheden
Alle-Heiligenkerk
Biestmolen
Boembekemolen
Bostmolen
De Bierbrouwer
De Handschoenstikster
De Jager
De Molenaar
De Ruitersommegang
De Steenbakker
De Wagenmaker
De Waterkersplukster
De Zaaier
Dorpsbeeld Dikkele
Dorpsbeeld Paulatem
Dorpskern Roborst
Dorpskern Rozebeke
Dorpsbeeld Wijlegem
Gedenksteen Omer Wattez
Gedenkteken Schepenbrief van Bochoute
Heros
IJzerkotmolen
Jagersboom
Kaaihoeve
Kaaimeersen
Kasteel Ten Bieze
Kasteel van Roborst
Klein Zwitserland
Koutermolen
Mijnwerkerspad
Moldergemmolen
Motte van Roborst
Munkbosbeekvallei
Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk
Onze-Lieve-Vrouwkerk
Oude Madrienne
Pede's Molentje
Perlinkvallei
Saksenboom
Sint-Amanduskerk
Sint-Andreaskerk
Sint-Blasiuskerk
Sint-Denijskerk
Sint-Dyonisiuskerk
Sint-Gangulphuskerk
Sint-Margarethakapel
Sint-Martinuskerk
Sint-Mattheüskerk
Sint-Pietersbandenkerk
Vanderlindenmolen
Vergezicht Franskouter/Vinkemolen
Vergezicht Krekelstraat Munkzwalm
Vergezicht Vijflindenkapel Rozebeke
Vijflindenkapel
Vinkemolen
Waterkersgrachten
Zwalmbeek
Zwalmmolen
Zwalmvallei
Collapse Bezoekers en groepen welkomBezoekers en groepen welkom
Boembekemolen
Cressana (waterkersgrachten)
Documentatiecentrum Heemkundekring
Ijzerkotmolen
Kaaihoeve en Kaaimeersen
Ourobouros - biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf
Pedesmolen
Streekpunt Zwalm
Vinkemolen
Zwalmmolen
Collapse WandelenWandelen
Langs de Zwalmbeek
Langs charmante dorpen
Tussen wind- en watermolens
Gourmand wandelroute
Onthaasten in het zuiden van Zwalm
Onthaasten in het noorden van Zwalm
Op verkenning in Meilegem & Beerlegem
Op verkenning in Sint-Blasius-Boekel
Rondneuzen in Roborst & Rozebeke
De boekels van Zwalm
Munkbosbeekwandeling blauw
Munkbosbeekwandeling rood
Tussen Zwalm en Schelde
Zwalmbeekroute
Zwalmbeekroute (XL-lus)
Van heuvel tot vallei
Wandeling Hol van Pluto / Vliegende Hollander
Oude Scheldearm
Waterkersgrachtenroute
Oude Scheldearm kort
Perlinkvalleiwandeling
Langs molens en geuzen
Boembekewandeling geel
Boembekewandeling rood
Boembekewandeling blauw
Ommetje Roborst
Ommetje Rozebeke 2 km
Ommetje Rozebeke 4 km
Ommetje Rozebeke 6 km
Erfgoedwandeling 'vijf dorpen op een voorschoot'
Collapse FietsenFietsen
Collapse FietsroutesFietsroutes
Plan Bier - Zwalmroute
Watermolenroute
Icoonroute - Schelderoute
Schelde- en Zwalmvallei fietsroute - Landschapsverkenning
Fietsknooppunten
Fietsverhuur
Oplaadpunten elektrische fietsen
Mountainbikeroutes
Geocaching
Collapse OvernachtenOvernachten
Aire de repos
Camping Canteclaer
Casa Della Nonna
't Heufke
Gastenverblijf De Warande
Hofstede Ter Biest
Jeugdverblijf Oud Klooster
Johan's Lodge
Latemberg
Molenbergrust
De Notelaar
't Schoon leven
Sint Blasius Hof
De Wingerd
Vakantiewoningen Zwalm
Vakantieverblijven De Landshoeve
Vakantiewoning De Stoasie
Vakantiewoning Maisonnette Frea
Collapse Eten en drinkenEten en drinken
Bakkerij Pede
'T Bareelke
Boembekemolen
Bostmolen
Camping/Hoeve Canteclaer
Dorpsherberg de Casino
Duc d' Orleans
Feestzaal Saksenboom - Catering Koriander en Kaneel
Frituur Patat
Frituur 't Roethuis
't Hol van Pluto
Ijzerkotmolen
't Jagershof
De Klokke
De Koffiemolen
De Kraai
Muziekcafé De Giraf
In de Patrijs
De Poezenelle
De Pub
Snooker Prismas
Terbiestmolen
Ter Swaelm
De Stoasie
De Vliegende Hollander
De Wachtzaal
De Weegbrug
Ysebaert
Zomerbar KOER
Zomerbar Klein Zwitserland
Zomerbar Le jardin secret
Zomerbar Madam Terroir
De Zwalmkoets
Collapse Arrangementen in de Zwalmstreek Arrangementen in de Zwalmstreek