Over Zwalm

Communicatie

Zwalmse Post, sociale media, gemeenteapp, logo

Lees meer

Gemeentelijke publicaties en bekendmakingen

Publicaties per thema, verslagen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, reglementen, openbare onderzoeken,...

Lees meer

Over het gemeentebestuur

Burgemeester, college, gemeenteraad, gemeenteraadsvoorzitter, raad voor maatschappelijk welzijn en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst.

Lees meer

Over het gemeentebeleid

Info over onze beleidsnota en meerjarenplan

Lees meer

Belastingen en financiën

Budget, meerjarenplanning, rekening, belastingen en retributies, veelgestelde vragen,...

Lees meer

Adviesraden

Alle info over hun werking, statuten, contactgegevens, verslagen, activiteiten, ...

Lees meer

Gemeentelijke accommodatie

Gemeentehuis, containerpark, sporthal, bib, feestzaal de Zwalmparel, gemeenteloods, overige socio-culturele infrastructuur,...

Lees meer

Gemeentediensten en personeel

Personeelsoverzicht, openingsuren, algemeen directeur, financieel directeur

Lees meer

Nuttige adressen en telefoonnummers

Nuttige adressen en telefoonnummers per thema, levensbelangrijke telefoonnummers,...

Lees meer

Nieuws

Laatste nieuwtjes van het gemeentebestuur, in noodsituaties raadpleeg vooral ook de social media.

Lees meer

Erediensten

Overzicht van de erediensten in onze gemeente, kerkenbeleidsplan

Lees meer
 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory