Wonen

De gemeente Zwalm onderschrijft de Vlaamse bedrijfsprioriteiten inzake woonkwaliteit. De Vlaamse overheid bepaalde drie beleidsprioriteiten voor wonen voor de periode 20-25. Daarin staat dat het lokale niveau:

  • zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden.
  • werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de leefomgeving.
  • inwoners informeert, adviseert en begeleidt met vragen over wonen.

Via de aanwerving van een deskundige wonen en de Intergemeentelijke samenwerking Wonen van Solva kunnen we hier voluit op inzetten.

 

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory