Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Wonen

Wonen

De gemeente Zwalm onderschrijft de Vlaamse bedrijfsprioriteiten inzake woonkwaliteit. De Vlaamse overheid bepaalde drie beleidsprioriteiten voor wonen voor de periode 20-25. Daarin staat dat het lokale niveau:

  • zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden.
  • werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de leefomgeving.
  • inwoners informeert, adviseert en begeleidt met vragen over wonen.

Via de aanwerving van een deskundige wonen en de Intergemeentelijke Samenwerking Wonen (IGS) met Solva kunnen we hier voluit op inzetten.

Om de informatie bij de burgers te brengen, organiseren we ook regelmatig infoavonden over de nieuwigheden zond wonen. Afgelopen woensdag 10 mei werden de Zwalmenaren uitgebreid geïnformeerd over het project ZOVL renoveert (een project voor gratis renovatieadvies aan huis) en over de nieuwe eengemaakte Mijnverbouwpremie van de Vlaamse overheid, waarbij je als burger premies kan krijgen voor (duurzame) renovatiewerken. 

In het najaar volgt opnieuw een infosessie. Thema, datum en locatie worden hier bekend gemaakt.