Trage wegen gebruiken in Zwalm?

Wat zijn trage wegen?

Trage wegen zijn weggetjes en paadjes die uitsluitend of grotendeels gebruikt worden door niet-gemotoriseerd verkeer. Bekend zijn de voet- en buurtwegen, holle wegen en kerkwegels. Maar ook herbestemde spoorwegbeddingen, jaagpaden… zijn trage wegen. Ecologisch interessante linten, infrastructuur die staat voor een milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit!

Belang van trage wegen

In de mobiliteitswereld en bij het gemeentebestuur groeit de erkenning van het belang van de trage wegen. Trage wegen zijn belangrijk omdat ze verschillende functies combineren:

  • het kunnen autoluwe verbindingen zijn tussen woonkernen, scholen, recreatiegebieden en andere attractiepolen binnen gemeenten;
  • ze hebben ook een recreatieve functie voor wandelaars en fietsers;
  • trage wegen kunnen een belangrijke rol spelen in het verbinden van natuurgebieden;
  • tenslotte hebben ze ook een cultuurhistorische waarde: het zijn dikwijls relicten van oude wegen, waarlangs men historische elementen zoals kapelletjes aantreft.
 Zuidlaan 36
9630 Zwalm
grondgebiedzaken@zwalm.be

T 055 49 91 91

Vanaf 04/05/2020 werken alle diensten enkel nog na afspraak. Een afspraak maak je hier of via de centrale infolijn (T 055 49 91 91).
 
De dienst blijft wel op onderstaande uren telefonisch beschikbaar:
maandag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
dinsdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
woensdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
donderdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
vrijdag: 9 tot 12 u.

Gemeentelijke loods

Zuidlaan 79
9630 Zwalm

            maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory