Welzijnschakels Zwalm

Samenwerken
Talenten aanspreken
Elkaar ontmoeten
Respect betonen
Kansen zien

Welzijnsschakels Zwalm organiseren door het jaar heen mooie ontmoetingsmomenten, voor mensen die eenzaam zijn of uitsluiting ervaren omwille van hun afkomst, beperkt inkomen.
Contact:  zwalm.welzijnsschakels@gmail.com
Welzijnsschakels Zwalm zijn onderdeel van de overkoepelende organisatie Welzijnsschakels
VZW "Huidevetterstraat 165 ; 1000 Brussel”
En zij zijn een partner van het gemeentebestuur Zwalm en OCMW Zwalm voor het uitwerken van zinvolle vrijetijdsbesteding.
info@welzijnsschakels.be - www.welzijnsschakels.be