Gemeentelijke subsidies voor cultuureducatie - vorming

Bestuursleden van de verenigingen die in de cultuurraad zetelen kunnen opleidingen volgen om de werking van hun vereniging te verbeteren. Het lokaal bestuur geeft een toelage van € 30 voor cursussen rond wetgeving, administratie en financieel beheer, organisatie van evenementen, communicatie en promotie … 

Elke vereniging kan per jaar maximum 2 aanvragen indienen. Dit betekent ofwel twee verschillende opleidingen die door een persoon worden gevolgd of een opleiding gevolgd door twee personen.

Meer info kan je verkrijgen bij de vertegenwoordiger in de cultuurraad van jouw vereniging of via de cultuurdienst (cultuur@zwalm.be, 055 48 05 88)
Het reglement vind je hier:
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory