Wordt jouw straat een speelstraat volgende zomer?

 

Tijdens de maanden juli en augustus kan je jouw straat omtoveren tot een speelstraat! De volledige breedte van de openbare weg wordt dan tijdens bepaalde uren voorbehouden voor spelende kinderen. Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

• de straat in een woonzone ligt;
• de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur;
• er geen openbaar vervoer door de straat rijdt;
• er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt;
• de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven;
• voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Je kan ook iets speciaals doen voor jouw speelstraat: een feestelijke opening, elke dag een ander thema (bv. fietsen, stoepkrijt, volksspelen, …) of zelfs een heus buurtfeest… In de gemeentelijke uitleendienst kan je gratis een speelkoffer ontlenen en banners om bestuurders nog eens te wijzen op de regels van een speelstraat. In Zwalm kan een speelstraat maximum 14 dagen plaatsvinden, aan 1 stuk of verdeeld over verschillende weken, van 13 tot 20 u. Wie tijdens de zomer een speelstraat in zijn straat wenst, kan een aanvraag indienen bij de Jeugddienst Zuidlaan 36, Zwalm en dit vóór 5 juni (speelstraten in juli) en vóór 5 juli ( speelstraten in augustus).

Het aanvraagformulier en alle nodige informatie vind je in de brochure onderaan deze pagina. 

 

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory