Speelpleinwerking herfstvakantie 2020

Voor de organisatie van het jeugdaanbod tijdens de herfstvakantie gelden strikte maatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Het jeugdwerk heeft momenteel kleurcode oranje. Dus lees de maatregelen van code geel en de bijkomende maatregelen die bij code oranje van toepassing zijn. 

Code geel (laag risico)

 • Per week mogen er contactbubbels van maximum 50 personen (kinderen en begeleiders inbegrepen) gevormd worden. Die bubbel blijft de hele week hetzelfde.
 • In tegenstelling tot de zomer wordt er opnieuw met daginschrijvingen i.p.v. weekinschrijvingen gewerkt. 
 • Het is verplicht om voor ieder kind de medische fiche in te vullen.
 • Hou kinderen per week zoveel mogelijk in dezelfde bubbel en laat ze bv. 's avonds niet naar een voetbaltraining gaan. 
 • De kinderen wassen hun handen minimaal op vastgelegde momenten
  • Bij het toekomen op en het verlaten van de speelpleinwerking
  • Voor en na maaltijden (incl. tussendoortjes en bij een kookactiviteit)
  • Voor en na elk toiletbezoek
 • Om contact met externen zoveel mogelijk te vermijden, wordt zoveel als mogelijk op het terrein of in de buurt gespeeld. Er zullen dus weinig uitstappen zijn en geen workshops. 
 • De animatoren en kinderen hoeven bij contact onder elkaar geen mondmaskers te dragen.
 • Kinderen uit de oudste bubbel, de Brulapen (5de leerjaar-3de middelbaar), moeten bij contact met externen verplicht een mondmasker dragen. Gelieve zelf een mondmasker te voorzien en dit steeds te bewaren in een afgesloten plastic zakje.
 • Kinderen uit de tienerbubbel vermijden bij spelletjes te fysiek of te intens contact en spelen bij voorkeur buiten.

Code oranje (matig risico)

Maatregelen van code geel + bijkomende maatregelen: 

 • De tienerbubbel, de Brulapen (5de leerjaar-3de middelbaar):
  • bestaat uit maximum 20 personen zijn (kinderen en begeleiders inbegrepen)
  • draagt bij binnenactiviteiten verplicht een mondmasker
  • speelt zoveel mogelijk buiten

Code rood (hoog risico)

Bij code rood kan er helaas geen speelpleinwerking doorgaan.  

Mag je kind deelnemen?

Je kind mag naar het speelplein gaan tenzij:

 • Je kind ziek is of 3 dagen voor de speelpleinwerking ziek bent geweest
 • Je kind tot een risicogroep hoort en de huisarts geen toestemming geeft. 

Indien je kind tot een risicogroep hoort, vragen wij het volgende:
 • Aandoening is onder controle: dit aangeven in de medische fiche
 • Bij twijfel: vooraf toestemming van huisarts
 

Wat moet ik doen als mijn kind ziek wordt tijdens de speelpleinwerking? 

 • Je neemt onmiddellijk contact op met je huisarts en die zal beslissen of er een COVID-19 test moet gedaan worden.
  • Vermoeden COVID-19: je verwittigt onmiddellijk de speelpleinwerking via 0471081668
  • Geen vermoeden COVID-19: je kind blijft thuis tot hij of zij symptomenvrij is. 

 Praktische info

 • De kinderen worden ingedeeld in 3 contactbubbels en dus ook 3 locaties:
  1. Bambino's (peuter-3de kleuterklas): GC De Munk, Sportlaan 3 - 9630 Munkzwalm 
  2. Bavianen (1ste-4de leerjaar): De Zwalmparel vooraan (via hoofdingang), Sportlaan 1 - 9630 Munkzwalm
  3. Brulapen (5de leerjaar-3de middelbaar): De Zwalmparel achteraan (via hoofdingang), Sportlaan 1 - 9630 Munkzwalm
 • Alle activiteiten (opvang, activiteiten, eten,...) gebeuren binnen de contactbubbels tussen 9 en 16 u.
 • De ochtend- (tussen 7.30 en 9 u.) en avondopvang (tussen 16 en 18 u.) vragen we, nu meer dan ooit, strikt na te leven! Kinderen vroeger of later brengen, of vroeger of later afhalen kunnen we niet toelaten.
 • Kinderen kunnen enkel worden gebracht en opgehaald door één van hun ouders en dus niet door een derde persoon.
 • Zowel de ouders als de animator die instaat voor het onthaal dragen een mondmasker.
 • Gelieve de kinderen zo laat mogelijk af te zetten en zo vroeg mogelijk af te halen. 
 • Bij zonnig weer vragen we dat de kinderen reeds ingesmeerd op het speelplein aankomen. De kinderen smeren zich overdag zoveel als mogelijk zelf in. De kleuters worden geholpen door de animatoren. Speelplein Munkie voorziet zonnecrème.
 • We vragen om ons onmiddellijk te verwittigen wanneer je kind ziek wordt tijdens of 2 dagen na de speelpleinweek. Wij moeten alle nodige info in verband met de contactbubbel aan de cel contact tracing bezorgen.
 • Kinderen die geen symptomen hebben, maar toch medicatie moeten nemen, dienen een attest medicijnen in.
 • Wat breng je mee? 
  1. Reservekledij
  2. Regenkledij of jas
  3. Zwemkledij en handdoek bij warm weer
  4. Tussendoortje in een koekjes- of fruitdoos (vermijd plastic of aluminium verpakkingen)
  5. Herbruikbaar flesje
  6. Lunchpakket in een brooddoos (eten opwarmen is niet mogelijk)
  7. Een mondmasker, bewaard in een afgesloten plastic zakje (enkel voor de oudste groep: het 5de leerjaar t.e.m. het 3de middelbaar) 
  Kledij kan vuil worden of verloren gaan, voorzie dus speelkledij. Graag de rugzak en spulletjes naamtekenen, zo kunnen wij verloren voorwerpen gemakkelijk terug bezorgen.  

Inschrijven

 

Surf naar de webshop en kijk goed naar de beschrijving van de activiteit om in de juiste bubbel (~leeftijd) in te schrijven. Vergeet daarna niet de medische fiche in te dienen. 

Lukt het niet? Bel naar 055 49 91 91 of maak een afspraak om in te schrijven in het gemeentehuis.

Heb je nog vragen? Neem voor speelpleinwerking contact op met de Jeugddienst (jeugd@zwalm.be - 055 48 05 87) en voor sportkampen met de Sportdienst (sportdienst@zwalm.be - 055 48 05 52). 

             maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory