Genealogische opzoekingen en stamboomonderzoek

Beschrijving

De aanvragen voor stamboomonderzoek vanaf ongeveer 1796 doe je bij de dienst burgerzaken.
Voor de registers (parochieregisters) van vóór 1796 wend je je tot het het Rijksarchief. Je neemt best eerst contact op met deze instanties om te weten waar de registers die je zoekt, zich precies bevinden (afhankelijk van parochie).

Bedrag

Gratis

Procedure

De opzoekingen voor stamboomonderzoek gebeuren door derden zelf tijdens de openingsuren.