Gemeentelijke waardebonnen voor jubilarissen, geboortes en viering 100-jarigen

Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op het meerjarenplan en vanaf april 2019 zal aan de jubilarissen en honderdjarigen van Zwalm, die wensen gevierd te worden, een waardebon geschonken worden namens het gemeentebestuur. Zij zullen vooraf per brief worden gevraagd of zij al dan niet wensen gevierd te worden.

Het bedrag van de waardebon wordt vastgesteld als volgt:
€ 60,00 voor een huwelijksjubileum 50-jaar (goud)
€ 90,00 voor een huwelijksjubileum 60-jaar (diamant)
€ 90,00 voor een huwelijksjubileum 65-jaar (briljant)
€ 90,00 voor een huwelijksjubileum 70-jaar (platina)
€ 90,00 voor een huwelijksjubileum 75-jaar (albast)
€ 90,00 voor een huwelijksjubileum 80-jaar (eik)
€ 90,00 voor de viering van een honderdjarige.

Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting, zal bij de geboorte van een kind een waardebon ter waarde van € 60,00 aangeboden worden.

De waardebon kan alleen worden ingeleverd bij een handelaar, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep gevestigd op het grondgebied van de gemeente. De handelaar, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep zal door het gemeentebestuur uitbetaald worden na het indienen van een factuur met de waardebon als bijlage.

De geldigheidsduur van de waardebon wordt vastgesteld op zes maand, ingaand op de datum van het uitreiken van de waardebon.

Bedoeling van het systeem is tevens de Zwalmse handelaars te ondersteunen.
 Zuidlaan 36
9630 Zwalm
Tel 055 48 05 92

Openingsuren

Van 16/03/2020 tot en met 19/04/2020 geldt onderstaande uurregeling niet en wordt enkel op afspraak gewerkt (een afspraak kan je telefonisch maken op 055 49 91 91). De dienst blijft wel op onderstaande uren telefonisch en via mail beschikbaar.

maandag tot vrijdag: 9 tot 11.30 u.
woensdagnamiddag: 14 tot 16 u.
donderdagavond: 17.30 tot 19.30 u.
Elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 11.30 u.
Opgelet: tijdens de maanden juli en augustus is de dienst niet open op donderdagavond

            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory