Vergunningen horecazaak

Wie een horecazaak opent (café, restaurant, pop-up, ...) dient over een aantal vergunningen/toelatingen te beschikken:
 
• een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Daarbij moet de juiste kleinhandelsactiviteit vermeld zijn, met minstens een vestigingsadres op het adres waar de horecazaak wordt uitgebaat.
• een verzekeringsattest waaruit blijkt dat er een verzekeringsovereenkomst werd afgesloten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.
• een brandveiligheidsattest conform het gemeentelijk reglement brandveiligheid publiek toegankelijke inrichtingen (brandveiligheid).
• eventueel een drankvergunning.
• eventueel een registratie/toelating bij het FAVV (voor de verkoop en bereiding van voedingswaren).
• eventueel bijkomende regelgevingen (omgevingsvergunning, vergunning elektronisch versterkte muziek, ...)