Sportraad

De sportraad heeft als taak advies aan de overheid te geven, op eigen initiatief of op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid. De startvergadering werd gehouden op 29.05.2007.

De sportraad is representatief voor alle vormen van sportbeoefening. Volgende personen kunnen lid zijn van de sportraad:
  • de afgevaardigden van alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied Zwalm
  • deskundigen inzake sport, wonend in Zwalm
  • de individuele topsporter, wonend in Zwalm

Huishoudelijk reglement en statuten sportraad

Het huishoudelijk reglement kan je hier downloaden.
De statuten van de sportraad kan je hier downloaden.

Kampioenenviering

Jaarlijks brengt de sportraad in samenwerking met het gemeentebestuur hulde aan de meest verdienstelijke sportlui van het afgelopen jaar.
Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij de sportdienst.

Bestuur

Voorzitter:
André Brewaeys - 0474 52 10 61 - andre.brewaeys@telenet.be

Ondervoorzitter:
Luc Van Moorleghem - 0468 13 55 75 - lucvanmoorleghem@hotmail.com

Penningmeester:
Marc Van Den Driessche - 0496 23 57 49 - nellyflamand@hotmail.com

Secretaris:
Dave Sadonius - 0471 46 46 07 - dave.sadonius@gmail.com

Leden:
Ignace Brain - 0475 32 76 43 - brainignace@skynet.be
Marleen Denijs - 0495 78 53 74 - marleen.denijs@telenet.be
Filip Steyaert - 0476 27 52 09 - info@fietsenfieles.be

Waarnemende leden:
Peter Van Den Haute - schepen van sport - 0499 11 96 12 - peter.vandenhaute@zwalm.be
Ruth De Fraine - sportfunctionaris - 0474 29 13 57 - ruth.defraine@zwalm.be

 

Aangesloten leden

Je kan alle Zwalmse sportclubs terugvinden onder sportverenigingen

 

 
            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory