Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Nuttige adressen en telefoonnummers  /  Algemene hulplijnen

Algemene hulplijnen

Awel
Child Focus
116000
Druglijn
078 15 10 20
Holebifoon
0800 99 533
Hulplijn geweld & misbruik
1712
Kankertelefoon
0800 15 802
Kind & Gezin lijn
078 150 100
Opvoedingslijn
078 150 010
Meldpunt Oudermishandeling
078 15 15 70
Partnergeweld
055 30 46 32
Slachtofferzorg
Tele-onthaal
106
Veilig Vrijenlijn
Vertrouwenscentrum kindermishandeling
09 216 73 30
Zelfmoordlijn
1813