Zorg en gezondheid

Sinds 2014 ondertekent het lokaal bestuur het charter ‘Gezonde gemeente’. Hiermee geeft het bestuur aan zich te engageren rond gezondheidsthema’s.