Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Werken en ondernemen  /  Tewerkstelling en pensioen  /  Pensioenaanvragen

Pensioenaanvragen

Voor wie?

Je kan je pensioen ten vroegste 1 jaar voor de ingangsdatum aanvragen.
De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar, maar onder bepaalde voorwaarden kan je vroeger met pensioen gaan.

Wat kost het?

De begeleiding door OCMW Zwalm is gratis.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart (+ pincode)

Waar terecht?

Je kan via mypension.be jouw dossier raadplegen. Het is een online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen.

Je kan zelf je pensioen aanvragen op volgende link: socialsecurity.be.
Lukt dit niet kan je terecht bij de sociale dienst Zwalm.

Informatie

Werknemers
RVP 
Zuidertoren - 1060 Brussel
www.rvponp.fgov.be

Zelfstandigen
RSVZ 
Jan Jacobsplein 6 - 1000 Brussel
www.rsvz.be