Pleegouder of gastgezin worden?

Wat

Pleegouders/ gastgezinnen zetten zich vrijwillig iedere dag in om elk op hun manier te zorgen voor een thuis zonder zorgen. Je kan pleegouder of gastgezin zijn voor een weekend per maand, enkele weken, enkele maanden of jaren.

Voor wie

In ieders leven loopt het wel eens moeilijk. Soms kunnen de problemen zo hoog oplopen dat ouders tijdelijk niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. Ouders kunnen uit elkaar gaan, een ouder kan plotseling ziek worden, te kampen hebben met een verslaving,... Dankzij pleegouders kunnen ouders en kinderen er weer bovenop geraken, zodat ze hun ouderrol weer met nieuwe kracht op zich kunnen nemen.
Pleegzorg bestaat ook voor volwassenen. De meeste onder hen hebben lang bij hun ouders gewoond. Maar als die een dagje ouder worden, rijst de vraag hoe het verder moet wanneer zij de zorg niet meer kunnen dragen. Ook voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek is het belangrijk om ergens thuis te zijn. Dit kan op verschillende manieren.

Procedure

Stap 1: Neem contact op met een dienst voor pleegzorg

Je kunt telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact opnemen met een dienst voor pleegzorg.
Je kunt ook bellen, schrijven of e-mailen naar Pleegzorg Vlaanderen, Ravenstraat 98, 3000 Leuven, tel: 070/220 300, info@pleegzorgvlaanderen.be. Je kunt er al je vragen stellen en je krijgt gratis een informatiepakket toegestuurd.
 

Stap 2: Selectie of screening door de dienst voor pleegzorg

Je maakt er een afspraak met de dienst voor pleegzorg. Zo maak je kennis met pleegzorg en met elkaar en krijg je meer informatie over de verdere selectieprocedure.
De selectieprocedure kan verschillen naargelang de dienst.
Volgende criteria voor de selectie zijn belangrijk:

  • Pleegouders zijn open en duidelijk in de contacten
  • Pleegouders kunnen het ouderschap (de verantwoordelijkheid) delen met andere betrokkenen, zoals ouders, familieleden en betrokken hulpverlening
  • Pleegouders zijn bekwaam een pleegkind of een pleeggast te helpen bij het opbouwen van een positief zelfbeeld
  • Pleegouders zijn bekwaam om te gaan met moeilijk gedrag en de specifieke problemen die een pleeggast of een pleegkind met zich kunnen meebrengen
  • Pleegouders kunnen voor zichzelf de invloed inschatten die pleegzorg kan hebben op hun sociale relaties
Een dienst voor pleegzorg kan nog andere voorwaarden stellen (bv. een aparte kamer voor het pleegkind of de pleeggast). Inkomen of opleiding op zich zijn zelden van doorslaggevend belang.Je moet een uittreksel uit het strafregister (het vroegere 'bewijs goed gedrag en zeden') en een attest van medische geschiktheid voor pleegzorg hebben. Een attest van de huisarts volstaat.
 

Stap 3: Het pleegkind of de pleeggast komt in je gezin wonen

Als je door de dienst voor pleegzorg geselecteerd bent, kan het nog een tijd duren vooraleer een pleegkind of een pleeggast in je gezin komt wonen. De dienst voor pleegzorg moet jouw gezin nog 'matchen' aan de concrete vraag van een pleegkind of een pleeggast.
Als er een pleegkind of een pleeggast in jouw gezin past, is er meestal eerst een kennismaking.
Het pleegkind of de pleeggast komt eerst een paar dagen of een weekend logeren. Daarna volgt een proefperiode. Als dat allemaal goed verloopt, blijft het pleegkind of de pleeggast bij jou wonen.