Centrum voor geestelijke gezondheidszorg

In een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) kunnen mensen met psychische problemen hulp krijgen. De hulpverlening in een CGG gebeurt enkel tijdens een consultatie. Er is dus geen opname
of verblijf. In een CGG zijn er meestal aparte teams voor volwassenen en voor kinderen en jongeren. Elk team bestaat uit één of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. De meeste medewerkers hebben naast hun basisopleiding ook een bijscholing in psychotherapie gevolgd.
De hulpvrager wordt meestal naar een CGG doorverwezen door bijvoorbeeld een huisarts of een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).
In een CGG wordt elke aanvraag besproken op een teamvergadering en wordt in overleg de meest haalbare aanpak bepaald. Dit biedt een aantal kwaliteitsgaranties, maar het heeft wel als gevolg dat het soms
enige tijd duurt vooraleer de hulpverlening effectief van start kan gaan.
Aangezien veel patiënten een beroep doen op de centra kunnen ook wel lange wachttijden ontstaan.
De loon- en werkingskosten van de CGG’s worden door de overheid gefinancierd. Van de hulpvragers wordt slechts een beperkte financiële bijdrage gevraagd. De overheid verwacht dan ook dat de CGG’s bijzondere aandacht hebben voor de sociaal en financieel zwakkeren.

Contact: CGG DE SPIEGEL
Adres: Terkerkenlaan 1 A 9700 Oudenaarde
Telefoon: 055 33 36 36
E-mail: cgg.despiegel@zov.be

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory