Verwarmingstoelage

Wat?

Dit is een toelage die je kan krijgen indien je je woning verwarmt met stookolie, bulkpropaangas, steenkool of brandhout/pellets.
Je vraagt dit aan binnen de 60 dagen na levering.

Voor wie?

Inwoners van Zwalm die aan de voorwaarden voldoen, kunnen een verwarmingstoelage aanvragen.
Voorwaarden:
  • recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeits-verzekering,
  • een beperkt inkomen hebben,
  • in schuldbemiddeling zijn.

Wat kost het?

Gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart (+pincode)
Klevertje mutualiteit
Factuur of leveringsbon
Bankrekeningnummer