Sociaal huren

Wat?

Het OCMW kan je op 2 manieren helpen om een woning te vinden: via het Sociaal Verhuurkantoor en via de Sociale Huisvestingsmaatschappij. Om een sociale woning te huren, moet je ingeschreven zijn op de wachtlijst.

Het Sociaal Verhuurkantoor verhuurt woningen van particulieren aan een sociaal tarief.

De Sociale Huisvestingsmaatschappij

  • verhuurt en verkoopt sociale woningen
  • verkoopt bouwgrond
  • verstrekt sociale leningen om een woning te kopen, te bouwen of te verbouwen. 

Voor wie?

Inwoners van Zwalm met een laag inkomen die voldoen aan de voorwaarden. OCMW Zwalm kan je helpen bij je inschrijving.

Wat kost het?

De begeleiding door OCMW Zwalm is gratis.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart (+ pincode)
  • Belastingbrief van 3 jaar geleden 
  • Bewijs van je huidig inkomen (bv. loonfiches)

Waar kan je terecht?

Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen
Stationsstraat 196 - 9550 Herzele
053 39 40 50 – info@svkzovl.be
www.svkzovl.be
 
Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen
Sint-Jozefsplein 18 - 9700 Oudenaarde
055 23 07 53 – huur@shmvlaamseardennen.be 
elke werkdag open van 9 tot 12 u.
www.shmvlaamseardennen.be