Renteloze lening voor energiebesparende maatregelen

Vlaamse energielening

Vanaf 1 januari 2019 kan de Vlaamse energielening enkel nog aangevraagd worden door de prioritaire doelgroep.

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u die werken misschien financieren met een Vlaamse Energielening van de Vlaamse overheid. De energielening wordt uitgekeerd via de Energiehuizen, waarbij elk EH beslist zelf of het een energielening toekent of niet. Vanaf 2019 zullen alleen de prioritaire doelgroep en rechtspersonen (tot eind 2019) nog energieleningen kunnen krijgen bij de Energiehuizen. Iedereen woonachtig in Vlaanderen kan een energielening krijgen voor een woning als bewoner en/of eigenaar of zelfs huurder. De woning moet de functie als hoofdverblijfplaats vervullen.

Wie komt in aanmerking?

Prioritaire doelgroep
Onderstaande personen behoren tot de 'prioritaire doelgroep' en komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest), ook nog vanaf 2019.
 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
 • Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan 18.730,66 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd mag worden met 3.467,55 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is.
 • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 • Beschermde afnemers.
 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 31.340 euro, verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.
Personen uit de bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.
 
Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen
Nog tot eind 2019 kunnen niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) een energielening aanvragen voor maximaal 15.000 euro, aan een intrestvoet van 1%, terug te betalen op 10 jaar.

Voorwaarden om een lening te krijgen?

 • enkel natuurlijke personen kunnen een lening krijgen
 • u bent: huurder, eigenaar/verhuurder of eigenaar/bewoner
 • de woning ligt in een deelnemende gemeente in Zuid-Oost Vlaanderen
 • de aanvrager kan slechts voor 3 woningen een lening krijgen

Lening 0%: prioritaire doelgroep

Daarnaast kan ook de prioritaire of kwetsbare doelgroep een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%. Ook in 2019 en daarna kan deze doelgroep nog een energielening afsluiten. Het gaat om volgende doelgroepen:
 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • beschermde afnemers;
 • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 31.340, verhoogd met € 1.630 per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug, voor aanvragen geldt dus het belastbaar inkomen van 2016 als referentie).

Lening 1%: niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's, ...) kunnen vanaf 1 oktober 2017 tot eind 2019 tot € 15.000 lenen aan 1% (op tien jaar). De steden en gemeenten als publieke rechtspersonen zijn hier uitgesloten.

Voor welke werken?

 1. Dak- of zoldervloerisolatie.
 2. Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten)
 3. Muurisolatie.
 4. Vloerisolatie.
 5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
 6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 7. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …).
 8. Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
 10. Vervanging van lichtarmaturen en lampen.
 11. Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond)
 12. Energieopslagtechnieken en beheerssystemen.
 13. Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Ook voor een nieuwbouwwoning kunt u voor de meeste van de hierboven vermelde werken een energielening aanvragen als:
 • er nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend
 • én uw woning een E-peil van E30 woning haalt. E30 is bijna-energieneutraal (BEN)
 • sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen
 • de werken moeten worden uitgevoerd door een een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook ‘doe-het-zelf’ in aanmerking.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier kan u terugvinden op de website van SOLVA: http://www.so-lva.be/vlaamse-energielening
Vul het aanvraagformulier in en stuur het op naar SOLVA.

Wil je weten welke andere premies en voordelen er bestaan voor energiesparende maatregelen?

Neem een kijkje op www.energiesparen.be
 
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory