Huurwaarborg

Wat?

Als je een huis wil huren, vraagt de eigenaar een huurwaarborg.
De huurwaarborg is gelijk aan 2 maanden huur.
Als je dit geld zelf niet hebt, kan je een huurwaarborg vragen aan de bank. Als de bank je geen huurwaarborg kan of wil geven, kan je terecht bij het OCMW van Zwalm.
Na een sociaal onderzoek is het mogelijk dat het OCMW van Zwalm je huurwaarborg betaalt.

Voor wie?

Inwoners van Zwalm die een huurwaarborg niet kunnen betalen en geen huurwaarborg in de bank krijgen.

Wat kost het?

Je betaalt maandelijks een bedrag terug aan OCMW Zwalm, totdat je het totale bedrag van de huurwaarborg terugbetaald hebt.

Hoe aanvragen?

Je komt best tijdens de permanentie uren naar de sociale dienst van het OCMW.
 

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart (+ pincode)
  • Huurcontract
  • Bewijs dat je geen huurwaarborg bij de bank kan krijgen
  • Bewijs van jouw inkomsten van alle gezinsleden