Gezonde gemeente

Zwalm ontvangt charter ‘Gezonde gemeente’

Op 3 oktober 2014 ontving de gemeente Zwalm van de minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen het charter ‘Gezonde gemeente’. Een beloning en erkenning omdat het gemeentebestuur acties onderneemt om gezondheidsthema’s bij de Zwalmenaren kenbaar te maken.

Structureel gezondheidsbeleid

Met de opmaak van de meerjarenplanning verankerde het gemeentebestuur het thema in het gemeentelijk beleid. Zwalm wil samen met tal van andere lokale besturen een preventief gezondheidsbeleid voeren waarmee een gezonde leefstijl in een gezonde gemeente bij alle burgers wordt gestimuleerd. Hiervoor werkt de gemeente samen met LOGO Gezond+ aan een integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor de verschillende doelgroepen. Een bijzondere focus daarbij ligt op het thema milieu en gezondheid en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, zijnde voeding en beweging, ongevallenpreventie, tabak, alcohol en drugs, (borst)kankeropsporing, suïcidepreventie en vaccinaties.
Verschillende strategieën, zoals deskundigheidsbevordering, sensibilisering, structurele maatregelen, afspraken en reglementering helpen om die doelstellingen te halen.

Breed, maar gericht

De gemeente Zwalm tracht haar acties steeds zo breed mogelijk uit te werken, over de verschillende beleidsdomeinen heen. We kijken ook naar verschillende doelgroepen toe en werken graag samen met partners als scholen, ouders en verenigingen. Dit garandeert immers dat de boodschap van een project een bredere reikwijdte heeft en vergroot de kans dat er een blijvend resultaat bewerkstelligd wordt. Een voorbeeld van zo’n integrale aanpak is onze uitwerking van het project ‘de Proefkampioen’. In dit project werken wij niet alleen naar de kinderen van de derde kleuterklas via het aanbieden van een educatieve koffer en een theatervoorstelling rond gezonde voeding, maar organiseerden wij eveneens een infomoment voor de leerkrachten voor het gebruik van de koffer en een infosessie over hoe je kinderen gezond kan doen eten en hoe je het best omgaat met "moeilijke eters” voor de ouders.

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory