vakantie en jeugdwerking


 • In België mag je vrij rondreizen.

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk zijn toegestaan, met uitzondering van de gebieden aangeduid als rode zones. Let op ook wanneer je op reis gaat/bent/was in een gebied uit de oranje zone, heeft dit gevolgen. De binnenkomst in deze landen hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie. De lidstaten kunnen immers ook beperkende maatregelen nemen.
  De laatste info en de huidige stand van zaken betreffende de zones vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

 • Het verbod op niet-essentiële reizen naar andere landen blijft van kracht tot nader orde. Momenteel worden deze landen beschouwd als rode zones. Tweewekelijks bekijkt de Europese Unie of het verbod voor andere landen kan worden opgeheven, waarna België zijn positie hieromtrent bekend maakt via de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

  • Je dient een "public health passenger locator form" in te vullen na een verblijf in de rode zone binnen de Europese Unie, Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk en een verblijf buiten de Schengenzone. Dit geldt dus zowel voor een reis met het vliegtuig als voor een reis met de bus, trein of wagen. 
   Dit formulier moet ingevuld worden op de dag van aankomst in België en moet verstuurd worden naar PLFBelgium@health.fgov.be.
  • Kom je terug uit een rode zone, dan ben je verplicht om in zelfisolatie te gaan en een COVID19-test te doorlopen. 

 • Het gebruik van buitenspeeltuinen is terug toegelaten. Kinderen onder de 12 jaar kunnen vrij spelen, volwassenen moeten afstand houden. 
 • We kregen ondertussen groen licht voor de organisatie van speelpleinwerking en sportkampen tijdens de zomer. 
  Inschrijven voor het jeugdaanbod is nog steeds mogelijk via onze webshop.  
 • De werking van de Scouts & Chiro herneemt vanaf september. 
  


            maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory