scholen en kinderopvang

  • Het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) bevindt zich in pandemieniveau oranje. Voor meer informatie en de laatste updates kan je steeds terecht op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus.

  • De bezettingsgraad in het hoger onderwijs werd op 23/10/2020 herleid tot maximaal 20 % met mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars. 

  • Geen pc of laptop thuis? Vraag dit aan op jouw school! Onderwijs Vlaanderen verzamelt laptops voor kinderen uit kwetsbare gezinnen die via de scholen verdeeld worden.

  • Kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen kunnen op afspraak een pc of laptop gebruiken in de bib. Klik hier voor meer info.

  • De kinderdagverblijven (crèches) blijven open.

  • De woensdagnamiddagopvang  'WOOPZ' herstart vanaf september. 
    Wel wordt met aandrang gevraagd om kinderen met ziekteverschijnselen niet te laten deelnemen aan deze activiteiten. Onze begeleiders hebben het recht om deze kinderen te weigeren.

  • Heb je vragen over de opvang van kinderen door de grootouders? Neem hier dan zeker een kijkje. 


            maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory