Aanvraag integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Wat?

Dit is een tegemoetkoming die door het Ministerie van Sociale Zaken in Brussel wordt uitbetaald aan mindervaliden die bepaalde handelingen (zoals eten, verplaatsen, wassen, ...) niet (goed) meer kunnen uitvoeren.
 

Voor wie?

Personen met een handicap jonger dan 65 jaar en bij wie een vermindering of gebrek aan zelfredzaamheid is vastgesteld, komen voor deze tegemoetkoming in aanmerking.
De graad van zelfredzaamheid wordt bepaald door de behandelende arts.
 

Wat kost het?

Deze dienst is gratis.
 

Hoe aanvragen?

Je kan je tegemoetkoming ook zelf online aanvragen met je elektronische identiteitskaart (eID): handicap.belgium.be
Je hebt wel een kaartlezer nodig om de aanvraag te kunnen doen.
Je kan ook terecht bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of bij de sociale dienst van het OCMW om jouw aanvraag in te dienen.
 

Wat meebrengen?

- identiteitskaart (+ pincode)
- naam en voornaam van je huisarts
- bankrekeningnummer