Leefloon (recht op maatschappelijke integratie)

Voor wie?

Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

 1. - Belg zijn
  - of onderdaan van de Europese Unie
  - of staatloos zijn
  - of erkende vluchteling zijn
  - of als vreemdeling in het bevolkingsregister zijn ingeschreven
 2. - meerderjarig zijn
  - of minderjarig zijn en ontvoogd door huwelijk
  - of minderjarig zijn, ongehuwd en één of meerdere kinderen hebben
  - of minderjarig en zwanger zijn
 3. - zijn gewoonlijke en werkelijke verblijfplaats in België hebben
 4. - ontoereikende bestaansmiddelen hebben
 5. - werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen onmogelijk is

Het recht op maatschappelijke integratie kan leiden tot een tewerkstelling of het leefloon.

Wat kost het?

De dienstverlening van het OCMW is gratis.

Wat meebrengen?

 • je identiteitskaart;
 • je rekeningnummer;
 • bewijs van inkomsten van àlle gezinsleden, ingeschreven op hetzelfde adres;
 • documenten van je vakbond of hulpkas, werkgever, ziekenfonds, RVA ...

Wat zijn de stappen?

De maatschappelijk werkster voert het sociaal onderzoek uit, de beslissing wordt genomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de maandelijkse zitting.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (leefloon).