Schooltoelages, schooltoeslag en studietoelage

Schoolkosten

Heb je een bescheiden inkomen en heb je moeilijkheden met het bekostigen van schoolmateriaal, schoolrekeningen en schooluitstappen? Maak dan een afspraak met onze Sociale Dienst. Een maatschappelijk werker onderzoekt dan jouw sociale en financiële situatie. Indien je beperkte financiële middelen hebt, kom je mogelijks in aanmerking voor een financiële tussenkomst. 

Warme schoolmaaltijden

In het kader van de bestrijding van kinderarmoede voorziet het lokaal bestuur Zwalm een tussenkomst voor kinderen van de peuterklas tot en met het 6de middelbaar die op school een warme maaltijd nuttigen en houder zijn van een Zwalmse vrijetijdspas. De tussenkomst wordt verleend voor het volledige bedrag van de warme maaltijd.

Schooltoeslag 

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
Je ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen september en december.
 

Studietoelage

De kosten om verder te studeren, kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage. Om een toelage te ontvangen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze kan je nakijken op www.studietoelagen.be.

 Zuidlaan 36
9630 Zwalm
sociale.dienst@zwalm.be
T 055 49 91 91 

Vanaf 04/05/2020 werken alle diensten enkel nog na afspraak. Een afspraak maak je via de centrale infolijn (T 055 49 91 91).

De dienst blijft wel op onderstaande uren telefonisch beschikbaar:
maandag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
dinsdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
woensdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
donderdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u. - 17.30 tot 19.30 u. 
vrijdag: 9 tot 12 u.
Opgelet: tijdens de maanden juli en augustus is de sociale dienst niet bereikbaar op donderdagavond 
 

            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory