Studietoelage of schooltoelage - Groeipakket

De schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020 (Groeipakket) 

Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen rekenen op een jaarlijkse extra schooltoeslag als het inkomen van de ouders voldoet aan de inkomensvoorwaarde. Deze schooltoeslag vervangt de bestaande schooltoelage. Vanaf schooljaar 2019-2020 ontvang je de schooltoeslag van jouw uitbetaler van het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). 

Ouders kunnen jaarlijks zo’n schooltoeslag ontvangen indien hun kind voldoende aanwezig is op school. De verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd. Zo moet bijvoorbeeld een kind van 3 jaar minstens 100 halve dagen op school aanwezig zijn. Leerlingen in het lager onderwijs mogen dan weer maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Jouw uitbetaler van het Groeipakket zal jaarlijks automatisch onderzoeken of jouw kind in aanmerking komt voor een schooltoeslag en deze uitbetalen. Je hoeft dan ook geen aanvraag meer in te dienen.

Heb je toch nog vragen dan kan je terecht bij je uitbetalingsinstelling van jouw groeipakket of ook op het spreekuur elke 3de woensdag van de maand tussen 14u en 16u op het Gemeentehuis Zwalm, Zuidlaan 36, 9630 Zwalm.

De studietoelage voor studenten in het hoger onderwijs verandert niet en zal nog steeds uitbetaald worden door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs. Met vragen hierover kan je terecht op www.studietoelagen.be of telefonisch op het nummer 1700. Je kan ook langskomen op de sociale dienst van het OCMW. De maatschappelijk werkers kunnen samen met jou de studietoelage online aanvragen. Breng dan jouw identiteitskaart en pincode mee.


             maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory