Bond Moyson

Contact: Anja Van Erdeghem
Adres: Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde
Telefoon: 09 333 57 10
Website: www.bondmoyson.be/ovl/zorg-comfort/kinderzorg/thuisoppas/Pages/default.aspx
Oproepnummer: 09 333 55 00
24 op 24 / 7 op 7 bereikbaar
Kostprijs: werknemers € 4 uur/kind, zelfstandige € 7.70 uur/kind. Wanneer het kind lid is van Bond Moyson Oost-Vlaanderen heb je voor de eerste 9 uren per dag recht op een terugbetaling van € 2/uur. Er is mogelijkheid een 10de opvanguur aan te vragen. Voor deze extra prestatie zal voor werknemer € 8/uur en als zelfstandige € 7.70/uur worden aangerekend zonder tussenkomst.


Thuisopvang voor zieke kinderen
Een opgeleide verzorgster komt aan huis, zodat het zieke kind thuis in zijn vertrouwde milieu kan opgevangen worden. Een doktersattest is vereist.
Doelgroep: 0-12 jaar
Openingsuren: 9 uur/dag (minimum 3 uur en maximum 10 uur) van 7 tot ten laatste 19.00 uur.

Noodoppas voor kinderen met een handicap
Een speciaal opgeleide oppas neemt tijdelijk de zorg voor de kinderen met een handicap over.
Doelgroep: 0-12 jaar
Inschrijvingen: 1 week op voorhand aanvragen tussen 8 en 16.30 u.
Openingsuren mogelijk van maandag tot vrijdag van 7 tot 19 u. (max 8 opvangdagen per maand per kind).
Voor weekend: zie jongerenoppas.

Jongerenoppas (chronisch zieken en mensen met een handicap)
Deze dienst biedt een 24 op 24 oppas aan chronische zieken of jongeren met een handicap van 12 tot 30 jaar. Dit is een aanvulling op professionele diensten of een tijdelijke vervanging van de mantelzorger. De oppas dient vijf werkdagen op voorhand aangevraagd te worden
Doelgroep: 12-30 jaar
Kostprijs: Dagoppas van 8 tot 0 u. : € 2,50/uur met een min. van € 7,50/dag. Nachtoppas van 0 tot 8 u.: forfait van € 20.


             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory