Erkenning Zwalms kinderopvang initiatief

Lokaal Bestuur Zwalm wil kampen die voldoen aan bepaalde voorwaarden erkennen als kinderopvanginitiatief. lngevolge de erkenning zullen deze Zwalmse opvanginitiatieven fiscale attesten kunnen afleveren inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar of kinderen met een zware handicap van minder dan 18 jaar.
 
De gemeenteraad keurde op 23.04.2020 het reglement hiervoor goed. Een kinderopvanginitatief kan een aavraag doen door het daartoe voorziene aanvraagformulier in te dienen bij Lokaal Bestuur Zwalm
  • schriftelijk t.a.v. de Jeugddienst Zuidlaan 36, 9630 Munkzwalm
  • via e-mail naar jeugd@zwalm.be
De aanvrager kan het hele jaar door een aanvraag indienen. 
 
Het aanvraagdossier wordt voorgelegd aan het college van burgmeester en schepenen dat beslist over het al dan niet toekennen van de erkenning. De erkenning wordt verleend voor 1 kalenderjaar. 
 
Het opvanginitiatief moet eenmaal per jaar een werkingsverslag indienen, voor een eerste keer uiterlijk één jaar na de startdatum van de erkenning.

De formulier zijn in PDF formaat en kunnen dus digitaal ingevuld en ondertekend worden via PDF of via de handtekenmap van de overheid.