Samen veilig - Zorg voor jezelf

Hou steeds volgende gouden regels in acht, zo houden we het samen veilig

 1. Blijf alert voor een goede hygiëne. Met een aantal eenvoudige maatregelen kan je de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen.
   

 2. Blijf aandachtig voor risicogroepen (ouderen, personen met een verzwakt immuunsysteem, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, ...). 

 3. Houd 1,5 meter afstand! De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.

  Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
  Het dragen van een mondmasker is trouwens verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar op het openbaar vervoer, op markten, in winkelstraten, winkels, winkelcentra en elke private- of publieke druk bezochte plaats. Daarnaast ook in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken, casino's en speelautomatenhallen en publiekstoegankelijke ruimtes van openbare plaatsen. Raadpleeg de volledige lijst in de FAQ.

  Het dragen van een mondmasker is verplicht in het recyclagepark.
  Daarnaast is het ook verplicht om steeds een mondmasker bij te hebben in Zwalm. Op drukke plaatsen waar social distancing niet mogelijk is, is het verplicht om het mondmasker te dragen. 

 4. Iedereen mag maximaal met 1 persoon (buiten de huisgenoten) nauw contact hebben, maar het aantal moet zoveel mogelijk beperkt worden.  Onder "nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. Ontmoetingen met andere personen is toegelaten, maar moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter.

 5. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Dit moeten gedurende twee weken telkens dezelfde personen zijn.

 6. Er geldt een straatverbod tussen middernacht en 5 u. 's ochtends (met uitzondering voor verplaatsingen om professionele of dringende medische redenen). 

 7. Afspreken doe je bij voorkeur in openlucht! Buitenactiviteiten krijgen waar mogelijk absoluut de voorkeur. Lukt het toch niet om buiten af te spreken, verlucht je ruimtes dan voldoende en ontsmet eventueel je ruimte. Ventileer sowieso je werk-, woon- en slaapruimtes dagelijks.

 8. Voor bedrijven is telewerk de norm. Waar telewerk niet kan worden toegepast, moeten bedrijven passende maatregelen (maximale naleving social distancing - 1,5 meter tussen elk persoon-, wanneer dit niet mogelijk is moet er een gelijkwaardig niveau van bescherming worden aangeboden) nemen.
  Lees hier het politiebesluit inzake seizoensarbeid van 11/10/2020.

  Ben je door de coronacrisis tijdelijk werkloos, en vrees je ervoor in moeilijkheden te komen bij het betalen van facturen? De Vlaamse Overheid ondersteunt mensen met moeilijkheden door een financiële tegemoetkoming om je water- en energiefactuur te kunnen blijven betalen. 
 
Zorg voor jezelf!
Ben je ziek? Vermoed je corona? Meld je dan telefonisch aan bij je huisarts of in het weekend bij de huisartsenpost. De huisarts zal je indien nodig doorverwijzen. 

Gezond lichaam, gezonde geest
 • Volg het nieuws maar verlies je niet in negativiteit. Vergeet niet dat dit een tijdelijke situatie is. Blijf op de hoogte via betrouwbare kanalen en let op met fake news.
 • Geniet van de buitenlucht. Heb je een tuin? Maak hier dan gebruik van.
 • Een dagplanning kan helpen. Zo krijg je een vorm van regelmaat en voorspelbaarheid. Automatisch geeft dat een positief gevoel van controle.
 • Doe dingen die je graag doet! Lees een boek, maak een tekening, speel een spel,...
 • Voel je je eenzaam? Bel, chat of mail met vrienden en familie. Maar maak ook tijd om een brief te schrijven naar zij die geen toegang hebben tot de digitale wereld. 
 • Nood aan professionele hulp?
  -Bel Tele-Onthaal: 106 (24/24 - 7/7) of chat met hen via www.tele-onthaal.be
  -Bel Awel (kinderen en jongeren): 102 - www.awel.be
  -
  Bel 1712: voor vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen. De professionele 1712-hulpverleners staan klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zullen tijdens de coronacrisis de telefoon en chat blijven bemannen.  


            maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory