Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Nieuws  /  Van fruithofke tot voedselbos

29 jan 2024

Van fruithofke tot voedselbos

Wens je dat de tuinen in jouw buurt zich transformeren tot een heus lappendeken-voedselbos, zet dan een eerste stap en vraag je starterspakket aan voor de campagne ‘Van fruithofke tot voedselbos’, een initiatief van de Nationale Boomgaardenstichting vzw (NBS) met ondersteuning van de Nationale Loterij.

De Nationale Boomgaardenstichting (NBS) stuurt een gratis startpakket naar 300 ambassadeurs in zo veel mogelijk gemeenten in Vlaanderen. Dit bevat 2 fruitbomen, 6 bessen- en frambozenstruiken en een brochure met de doelstellingen, de nodige teeltinfo en de verwachte resultaten.
Deze ambassadeurs engageren zich om in hun buurt mensen te stimuleren om ook meer vruchtdragende bomen en struiken aan te planten, zodat ze samen een grote diversiteit aan fruitsoorten en -variëteiten planten en oogsten.

Het telen en verzorgen van de bomen en struiken gebeurt op een ecologisch verantwoorde manier. De uitwisseling van ervaringen, maar eventueel ook van een deel van de oogst bevordert de sociale contacten in de buurt. De eigen, lokale teelt van gezonde vruchten maakt de deelnemers bewust van het belang van vruchtbomen en hun positieve invloed op het klimaat, de biodiversiteit en de onmiddellijke leefomgeving.

Tuin- en fruitliefhebbers kunnen zich aanmelden voor het project op de website van NBS vzw. De ambassadeurs krijgen naast het startpakket ook de nodige ondersteuning voor de verdere verspreiding van het project in hun buurt. De website www.boomgaardenstichting.be zal onder de rubriek ‘Van fruithofke tot voedselbos’ regelmatig info verspreiden over de ecologische teelt van fruit in de tuin.Op een platform voor de deelnemers worden vragen beantwoord, ervaringen gedeeld.