Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Nieuws  /  Hakhoutbeheer langs Boven-Schelde

6 nov 2023

Hakhoutbeheer langs Boven-Schelde

Van november tot en met eind februari voert De Vlaamse Waterweg naar jaarlijkse gewoonte hakhoutwerken uit. De werken vinden dit jaar onder meer plaats langs de Boven-Schelde (tussen Zwijnaarde en de Waalse grens). 

Met dit hakhoutbeheer onderhouden ze bomen en struiken langs onze jaagpaden. Dankzij het hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel licht op de bodem, waardoor voorjaarsbloeiers en andere planten beter kunnen groeien. Waar nodig grijpen ze ook in wanneer bv. de stabiliteit van oevers en dijken in het gedrang komt of de toegankelijkheid van de vaarweg wordt belemmerd voor inspecties. Hoogstammen worden niet gekapt.

Het groen wordt vooraf geëvalueerd en gemarkeerd voor hakhoutbeheer. Vervolgens wordt het tot op een twintigtal centimeter boven de grond afgezaagd, de wortels worden niet verwijderd. Zo kunnen gewassen in de volgende seizoenen weer uitschieten en op termijn een nieuw groenscherm vormen. Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging van de beplanting langs de oevers en dijken en een diverser ecosysteem.

Deze werken worden uitgevoerd van november tot en met eind februari omdat de bomen dan niet in het blad staan, de bomen minder kwetsbaar zijn en de vogels niet broeden. De Vlaamse Waterweg pakt de zones geschrankt aan op beide oevers van elke vaarweg om zo de visuele en ecologische impact te beperken.