Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Nieuws  /  Evenement Ronde van Vlaanderen

18 dec 2023

Evenement Ronde van Vlaanderen

Op zondag 31 maart 2024 doorkruist de Ronde Van Vlaanderen opnieuw onze gemeente. Om zowel de veiligheid van de toeschouwers als het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen, nemen we bijkomende maatregelen. Organiseer je die dag een randactiviteit? Dan vragen we om dit aan ons te laten weten voor 1 februari via evenementen@zwalm.be

Onder randactiviteiten wordt verstaan: iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die georganiseerd wordt naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite”. Die activiteit wordt georganiseerd in een besloten plaats maar is voor iedereen vrij toegankelijk, hetzij gratis, hetzij tegen betaling, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging.

De melding moet volgende gegevens bevatten:
• De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
• Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon: benaming, rechtsvorm, adres van de hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen.
• De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is, met een raming van het aantal genodigden.
• De exacte locatie waar de activiteit zal plaatsvinden.
• De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang…) die worden voorzien.
• De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, sfeerbeheerders, ….) die zullen worden getroffen. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.

schermafbeelding-2023-12-18-150637-J4yKi1