Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Nieuws  /  Bewonersbijeenkomsten

28 nov 2023

Bewonersbijeenkomsten

In het najaar van 2019 stelde het college van burgemeester en schepenen een meerjarenplan
voor. Daarin komen de geplande investeringen en beleidsprioriteiten aan bod. Dat meerjarenplan
werd voorgesteld tijdens vier informatieavonden in Beerlegem, Munkzwalm, Hundelgem en Sint-Blasius-Boekel. In december 2021 kwam er een vervolg met een – wegens COVID-19 – digitale informatieavond om de stand van zaken toe te lichten. In de eerste helft van december trekt het college van burgemeester en schepenen een laatste keer naar vier deelgemeenten om een stand van zaken te geven en jullie vragen te beantwoorden. Je bent meer dan welkom om 19.30 u. Vooraf inschrijven is niet nodig. Op het einde van de infoavond kan je genieten van een afsluitend drankje.

Ma 04 dec - De Valk, Rozebekeplein 2

Wo 06 dec - Poezenelle, Brouwerijstraat 7

Ma 11 dec - Basisschool Het Groene Lilare, Latemdreef 77

Di 12 dec - Kerk Nederzwalm, Schoolstraat 32