Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Nieuws  /  Beleidsplan ruimte OVL ingetrokken

13 sep 2023

Beleidsplan ruimte OVL ingetrokken

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen besliste op woensdag 6 september om de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ in te trekken. Die beslissing kwam er op basis van de informele en formele reacties, waaruit werd geconcludeerd dat het ontwerp onvoldoende wordt gedragen.

Een beleidsplan blikt vooruit en schetst hoe een bestuur in de toekomst wil omspringen met de schaarse ruimte. De termijn van 90 dagen waarbinnen burgers, adviesinstanties, besturen, middenveldorganisaties, … zich konden uitspreken over het provinciaal beleidsplan voor Oost-Vlaanderen liep af op 19 juli 2023.

Op basis van de principes uit het voorontwerp zal worden gewerkt aan een nieuw ontwerp van het beleidsplan. De reacties en adviezen uit het afgelopen openbaar onderzoek zullen daarbij een belangrijke informatiebron vormen. Er zal bovendien voldoende tijd worden uitgetrokken voor een nieuw overleg- en inspraaktraject.

De Provincie zal de autonomie van de gemeentebesturen voldoende ruimte geven, ontwikkelingskansen voor het platteland blijven bieden en voldoende duidelijkheid scheppen over het toekomstig bovenlokaal ruimtelijk beleid.